Hefter systemform

PAKOVANJE I RAZVRSTAVANJE POŠTE

Svetlostkomerc ad Vam predstavla uredjaje za pakovanje i razvrstavanje dokumenata (računa, pisama, flajera, itd.) u koverte, nemačkog proizvodjača HEFTER SYSTEMFORM čiji smo generalni zastupnici za teritoriju Srbije.

Aparati pakuju dokumenta brzinom do 3.000 dokumenata na sat u koverte DIN formata 110x230 mm ameriken max. do formata C5 162x229mm.

            
         Folder inserter SI 2600
 
-          2 automatska ulagača za dokumenta 
-          1 automatski ulagač za priloge u veličini koverte
-          Puna automatska kontrola
-          Maksimalni kapacitet ulagača koverata: 300
       koverata
-          Maksimalni kapacitet ulagača dokumenata: 200
       dokumenata
-          Insertovanje do 5 dokumenata u jednu kovertu 
-          Jednostruko / dvostruko savijanje
-          1.800 insertovanja na sat
-          mesečni volumen insertovanja: 20.000
       insertovanja
LCD display

 

         Folder inserter SI 3200

-          2 automatska ulagača za dokumenta 
-          1 automatski ulagač za priloge u veličini koverte
-          Puna automatska kontrola
-          Maksimalni kapacitet ulagača koverata: 300 koverata
-          Maksimalni kapacitet ulagača dokumenata: 300
       dokumenata
-          Insertovanje do 6 dokumenata u jednu kovertu 
-          Jednostruko / dvostruko savijanje
-          Automatsko prilagodjavanje ualgača
-          Memorisanje do 20 različitih programa
-          3.000 insertovanja na sat
-          Mesečni volumen insertovanja: 50.000 insertovanja
LCD display

Folder inserter SI 4400

Sistem SI 4200/ SI 4400 nudi najbolje resenje za rezim sa aplokacijama za Vaše potrebe za pakovanjem dokumenata u koverte
 
-         Slike i ikonice na displeju olaksavaju rad korisnika
-         do 4 ulagaca za dokumenta i 2 za priloge
-         do 4.000 insertacija na sat
-         programiranje i memorisanje pojedinacnih aplikacija
-        opcioni OMR citac
 
 
 

 

 

Aktuelno     Bertele    Informatika     Kontakt

Uvoz i zastupstvo     Kancelarijsko poslovanje     Servis