Francotyp Postalia EFS 3000

APARAT ZA FRANKIRANJE POŠTE

FRANCOTYP POSTALIA EFS 3000

 

Francotyp postalia EFS 3000 je sistem velike brzine (5.500 pisama na sat) koji Vam nudi optimalno rešenje za širok opseg zadataka vezanih za poslove sa pošiljkama.

Uvedena je značajna novina u odnosu na konvencionalne frankir sisteme. Sistem kontroliše mikroprocesor. Sve komande su jasno prikazane na centralnom displeju i vode korisnika ka željenom rezultatu. Greške u unosima biće odmah prikazane na displeju, tako da ih možete lako ispraviti.

 

     

 

automatski ulagac (levo)               i               automatski izlagac (desno)

 

 

Tehničke karakteristike
- Učinak 5500 pisama na sat
- Mogućnost dimenzioniranja uredjaja prema
   potrebama
- 4 digitalna mesta
- Sistem vrednosti, pretplata ili telefonska
   uplata
- Frankiranje koverata svih dimenzija
- Frankiranje pisama do 10 mm debljine
- Etiketiranje pošiljki debljina većih od 10 mm
 
Potrošni materijal:
- Patrone za boju EFS (pakovanje 1/6)
- Nalepnice - etikete EFS (10x180 = 1800 kom)
 
Najvažnije prednosti
- Automatsko podešavanje datuma.
- Patentirani sistem boje pečati suvo i otporan je na brisanje. Praktična patrona sa bojom se lako i čisto menja.
- Ako morate frankirati pošiljke deblje od 10 mm, za to se brine vaš uredjaj - izradom samolepljivih etiketa.
- Izmena klišea je jednostavna i zahteva vreme od nekoliko sekundi. Samoreklame su time bezgranične.
- Praćenje troškova po korisničkim grupama - do 99 grupa.
- Veza sa PC-em.

 

 

ZAŠTO FRANCOTYP POSTALIA EFS 3000?

 

SISTEM FRANKIRANJA PLANIRAN ZA BUDUĆNOST – ELEKTRONSKO POSLOVANJE

 

7 ZATO:

1. ATESTIRAN SISTEM   -   Saglasnost – Atest PTT Saobraćaja “Srbija”

2. CENE   -   Unos i menjanje preko tastature

3. BRZINA   -   Do 5500 frankiranih pisama na sat

4. TROŠKOVI   -   Praćenje troškova – 99 korisničkih grupa

5. SOFTVER   -   PTT dostavna knjiga - direktno knjiženje

6. PAKETI + BROŠURE    -   Frankiranje putem samolepljivih nalepnica

7. REKLAMA    -   Reklamni slogani - poruke neograničene mogućnosti

*ON-LINE FRANKIRANJE

Sistem podržava ovu mogućnost, ali prvo u korak sa EU.

 

Aktuelno     Bertele    Informatika     Kontakt

Uvoz i zastupstvo     Kancelarijsko poslovanje     Servis